XXVIII Edizione

Le Versioni Assegnate

I testi delle vesioni assegnate nelle varie seiozni in occasione delle prove di traduzione del 10 aprile 2016.

Sezione A

Come trattare con gli uomini.

Vis deos propitiare? Bonus esto. Satis illos coluit quisque imitatus est. Ecce altera quaestio, quomodo hominibus sit utendum. Quid agimus? Quae damus praecepta? Ut parcamus sanguini humano? Quantulum est ei non nocere cui debeas prodesse! Magna scilicet laus est si homo mansuetus homini est. Praecipiemus ut naufrago manum porrigat, erranti viam monstret, cum esuriente panem suum dividat? Quare omnia quae praestanda ac vitanda sunt dicam? Cum possim breviter hanc illi formulam humani officii tradere: omne hoc quod vides, quo divina atque humana conclusa sunt, unum est; membra sumus corporis magni. Natura nos cognatos edidit, cum ex isdem et in eadem gigneret; haec nobis amorem indidit mutuum et sociabiles fecit. Illa aequum iustumque composuit; ex illius constitutione miserius est nocere quam laedi; ex illius imperio paratae sint iuvandis manus. Ille versus et in pectore et in ore sit: "homo sum, humani nihil a me alienum puto". Habeamus in commune: in commune nati sumus. Societas nostra lapidum fornicationi simillima est, quae, casura nisi in vicem obstarent, hoc ipso sustinetur.

SENECA

Sezione B

Tirannide, oligarchia, democrazia.

Omnis populus, omnis civitas, quae est constitutio populi, omnis res publica, quae populi res est, consilio quodam regenda est, ut diuturna sit. Id autem consilium primum semper ad eam causam referendum est quae causa genuit civitatem. Deinde aut uni tribuendum est, aut delectis quibusdam, aut suscipiendum est multitudini atque omnibus. Quare cum penes unum est omnium summa rerum, regem illum unum vocamus et regnum eius rei publicae statum. Cum autem est penes delectos, tum illa civitas optimatium arbitrio regi dicitur. Illa autem est civitas popularis - sic enim appellant -, in qua in populo sunt omnia. Atque horum trium generum quodvis non perfectum illud quidem neque mea sententia optimum, sed tolerabile tamen; ut aliud alio possit esse praestantius. Nam vel rex aequus ac sapiens, vel delecti ac principes cives, vel ipse populus, quamquam id est minime probandum, posse videtur aliquo esse non incerto statu.

CICERONE

Sezione C

Utilità dei templi degli dei.

Oportere delubra esse in urbibus censeo, nec sequor magos Persarum, quibus auctoribus Xerses inflammasse templa Graeciae dicitur, quod parietibus includerent deos, quibus omnia deberent esse patentia ac libera, quorumque hic mundus omnis templum esset et domus. Melius Graeci atque nostri, qui ut augerent pietatem in deos, easdem illos quas nos urbes incolere voluerunt. Affert enim haec opinio religionem utilem civitatibus; si quidem et illud bene dictum est a Pythagora, doctissimo viro, tum maxime et pietatem et religionem versari in animis, cum rebus divinis operam daremus, et quod Thales, qui sapientissimus in septem fuit, homines existimare oportere, omnia quae cernerentur deorum esse plena: fore enim omnes castiores, veluti cum in fanis essent maxime religiosis.

da CICERONE

Sezione D

Degenerazione della repubblica romana.

Ubi res publica Romana crevit, saevire fortuna ac miscere omnia coepit. Civibus illis, qui antea labores, pericula, dubias atque asperas res facile toleraverant, otium divitiaeque perniciosa fuerunt. Nam et pecuniae et imperii cupido crevit: ea quasi materies omnium malorum fuerunt. Avaritia fidem, probitatem ceterasque artes bonas subvertit: pro his superbiam, crudelitatem, deos neglegere, omnia venalia habere edocuit. Ambitio multos reddidit falsos: aliud clausum in pectore, aliud in lingua promptum habebant; amicitias inimicitiasque non ex re, sed ex commodo aestimabant, magisque vultum quam ingenium bonum habebant. Haec primo paulatim creverunt; postea, ubi contagio quasi pestilentia invasit, civitas mutavit et imperium eius ex iustissimo atque optimo crudele intolerandumque esse coepit.

da SALLUSTIO

Sezione E

Gli antichi Ateniesi

Primi Athenienses lanificii et olei et vini usum docuere. Arare quoque ac serere frumenta hominibus glande viventibus monstraverunt. Eorum primum regem Cecropem fuisse tradunt, qui matrimonia instituit. Huic successit Cranaus, cuius filia Atthis nomen regioni dedit. Post hunc Amphictyon regnavit, qui primus Minervae urbem sacravit et nomen civitati Athenas dedit. Huius temporibus aquarum inluvies maiorem partem populorum Graeciae absumpsit: Athenienses, diluvium timentes, cum nescirent quomodo se e certa morte eriperent et quo contenderent, partim in montes confugerunt, partim in Thessaliam ad regem Deucalionem, a quo genus hominum servatum esse dicunt. Per ordinem successionis deinde regnum ad Erechtheum descendit. Tenuit etiam Aegeus, Thesei pater, Athenis regnum. Post Aegeum Theseus ac deinceps Thesei filius Demophoon, qui auxilium Graecis adversus Troianos praebuit, regnum possedit.

da GIUSTINO

Traduzione Poetica

Turno ed Enea.

Interea Turnum in silvis saevissimus implet
nuntius et iuveni ingentem fert Acca tumultum:
deletas Volscorum acies, cecidisse Camillam,
ingruere infensos hostis et Marte secundo
omnia corripuisse, metum iam ad moenia ferri. [900]
ille furens (et saeva Iovis sic numina poscunt)
deserit obsessos collis, nemora aspera linquit.
vix e conspectu exierat campumque tenebat,
cum pater Aeneas saltus ingressus apertos
exsuperatque iugum silvaque evadit opaca. [905]
sic ambo ad muros rapidi totoque feruntur
agmine nec longis inter se passibus absunt;
ac simul Aeneas fumantis pulvere campos
prospexit longe Laurentiaque agmina vidit,
et saevum Aenean agnovit Turnus in armis [910]
adventumque pedum flatusque audivit equorum.
continuoque ineant pugnas et proelia temptent,
ni roseus fessos iam gurgite Phoebus Hibero
tingat equos noctemque die labente reducat.
considunt castris ante urbem et moenia vallant.

VIRGILIO

Sezione G1

Pensione di Invalidità

φησὶ γὰρ ὁ κατήήγορος οὐ δικαίίως μμε λαμμβάάνειν τὸ παρὰ τῆς πόόλεως ἀργύύριον· καὶ γὰρ τῷ σώώμματι δύύνασθαι καὶ οὐκ εἶναι τῶν ἀδυνάάτων, καὶ τέέχνην ἐπίίστασθαι τοιαύύτην ὥστε καὶ ἄνευ τοῦ διδομμέένου τούύτου ζῆν

καὶ τεκμμηρίίοις χρῆται τῆς μμὲν τοῦ σώώμματος ῥώώμμης, ὅτι ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβαίίνω, τῆς δ'ʹ ἐν τῇ τέέχνῃ εὐπορίίας, ὅτι δύύναμμαι συνεῖναι δυναμμέένοις ἀνθρώώποις ἀναλίίσκειν.

τὴν μμὲν οὖν ἐκ τῆς τέέχνης εὐπορίίαν καὶ τὸν ἄλλον τὸν ἐμμὸν βίίον, οἷος τυγχάάνει, πάάντας ὑμμᾶς οἴομμαι γιγνώώσκειν ὅμμως δὲ κἀγὼ διὰ βραχέέων ἐρῶ. ἐμμοὶ γὰρ ὁ μμὲν πατὴρ κατέέλιπεν οὐδέέν, τὴν δὲ μμητέέρα τελευτήήσασαν πέέπαυμμαι τρέέφων τρίίτον ἔτος τουτίί, παῖδες δέέ μμοι οὔπω εἰσὶν οἵ μμε θεραπεύύσουσι.

τέέχνην δὲ κέέκτημμαι βραχέέα δυναμμέένην ὠφελεῖν, ἣν αὐτὸς μμὲν ἤδη χαλεπῶς ἐργάάζομμαι, τὸν διαδεξόόμμενον δ'ʹ αὐτὴν οὔπω δύύναμμαι κτήήσασθαι.

Lisia

 

Sezione G2

La difesa della legalità garantisce la sopravvivenza della democrazia

Τούτων δ' ἐχόντων οὕτως, […] ἓν ὑπολείπεται μέρος τῆς πολιτείας, εἴ τι κἀγὼ τυγχάνω γιγνώσκων, αἱ τῶν παρανόμων γραφαί.

Εἰ δὲ καὶ ταύτας καταλύσετε ἢ τοῖς καταλύουσιν ἐπιτρέψετε, προλέγω ὑμῖν ὅτι λήσετε κατὰ μικρὸν τῆς πολιτείας τισὶ παραχωρήσαντες.

Εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τρεῖς εἰσὶ πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία, διοικοῦνται δ' αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ' ἀγνοείτω, ἀλλὰ σαφῶς ἕκαστος ἐπιστάσθω ὅτι ὅταν εἰσίῃ εἰς δικαστήριον γραφὴν παρανόμων δικάσων, ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μέλλει τὴν ψῆφον φέρειν περὶ τῆς ἑαυτοῦ παρρησίας. Διόπερ καὶ ὁ νομοθέτης τοῦτο πρῶτον ἔταξεν ἐν τῷ τῶν δικαστῶν ὅρκῳ, «ψηφιοῦμαι κατὰ τοὺς νόμους,» ἐκεῖνό γε εὖ εἰδὼς ὅτι ὅταν διατηρηθῶσιν οἱ νόμοι τῇ πόλει, σῴζεται καὶ ἡ δημοκρατία.

Eschine

I Vincitori della XXVIII Edizione

Domenica 29 maggio 2016 si è tenuta la cerimonia di premiazione della XXVIII edizione del Latinus Ludus. Le graduatorie sottostanti riportano i nominativi, e la posizione in classifica, degli studenti che sono stati premiati.

La cerimonia è iniziata - come da tradizione - alle ore 16.00, nella Sala del Durantino (Piazza Maggiore, III Piano della Rocca Malatestiana di Mondaino); al termine della premiazione, la altrettanto tradizionale (e immancabile) merenda rustica offerta a tutti gli intervenuti dal Lions Club Cattolica che ha concluso XXVII edizione, nelle migliore delle usanze marchignole.

In mattinata, il Teatro Dimora (Via Arboreto), ha ospitato il Certamen Comicum che ha visto esibirsi i ragazzi del Liceo Minghetti di Bologna (con il Truculentus di Plauto) e gli attori del Centro Teatrale Universitario "Cesare Questa" (Aulularia, Plauto).

A tutti i ragazzi, docenti e famiglie, i complimenti della Commissione Scientifica, dellAmministrazione Comunale e del Lions Club Cattolica.

Elenco degli Studenti Premiati

Sezione A

PosCognomeNomeIstitutoCittà
I Vernocchi Filippo Liceo Classico "G. Cesare - M. Valgimigli" Rimini
II Musolino Carlo Liceo Scientifico "G. Marconi" Parma
III Lucani Lapo Liceo Classico "Petrarca" Arezzo

Sezione B

PosCognomeNomeIstitutoCittà
I Di Taranto Lorenzo  Liceo Classico "G. B. Morgagni" Forlì 
II Gualandri Chiara Liceo "Ariosto-Spallanzani Reggio Emilia
III Severi Nicola Liceo Classico "T. Mamiani" Pesaro

Sezione C

PosCognomeNomeIstitutoCittà
I Iorio Letizia Liceo Classico "G. Cesare - M. Valgimigli" Rimini
II Ventrucci Chiara Liceo Classico "V. Monti" Cesena
III Giannotti Giuseppe Liceo "Raffaello" Urbino
Menzione Speciale Maraldi Alice Liceo Scientifico "Righi" Cesena
Menzione Speciale Lasagna Chiara Liceo Classico "V. Monti" Cesena

Sezione D

PosCognomeNomeIstitutoCittà
I Iorio Irene Liceo Classico "G. Cesare - M. Valgimigli" Rimini
II Caioni Lorenzo Liceo Classico "G. Cesare - M. Valgimigli" Rimini
III Zanni Allegra Liceo Classico "G. Cesare - M. Valgimigli" Rimini
Menzione Speciale Bertozzi Sara Liceo Scientifico "Righi" Cesena

Sezione E

PosCognomeNomeIstitutoCittà
I ex aequo Caponigro Luigi Maria Liceo Classico "G. Cesare - M. Valgimigli" Rimini
I ex aequo Cianconi Lucrezia Liceo Classico "G. Leopardi" Macerata
I ex aequo Pritelli Elena Liceo Scientifico "A. Volta" Riccione
I ex aequo Vandi  Sara Liceo Classico "G. Cesare - M. Valgimigli" Rimini
I ex aequo Zanotti Edoardo Liceo Classico "G. Cesare - M. Valgimigli" Rimini

Sezione G1

PosCognomeNomeIstitutoCittà
I Casulli Giulia Liceo Classico "L. Galvani" Bologna 
II Pirini Giulia Liceo Classico "L. Galvani" Bologna
III Visani  Antonio Liceo Classico "L. Galvani" Bologna

Sezione G2

PosCognomeNomeIstitutoCittà
I De Carolis Agnese Liceo Classico "G. Leopardi" Macerata
II Farina Francesca Liceo Classico "T. Mamiani" Pesaro
III Vernocchi Filippo Liceo Classico "G. Cesare - M. Valgimigli" Rimini

Traduzione Poetica

PosCognomeNomeIstitutoCittà
I Coppi Giulia Liceo Classico "L. Galvani" Bologna

Caccia al Thesaurus !

La mattina del 10 aprile, in occasione del Latinus Ludus e con inizio alle ore 10.00, si terrà la Caccia al Thesaurus organizzata dal Organizzato dal Distretto Leo 108/A.

Info e iscrizioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 340 21 666 40 (disponibile anche su Whatsapp)

La partecipazione è aperta a tutti; la gara verterà su aspetti e curiosità riguardanti luoghi, personaggi e storia di Mondaino (e non solo). Necessari entusiasmo, voglia di divertirsi e uno smartphone con macchina fotografica...

Leggi tutto

I premi della XXVIII Edizione

Ai primi classificati delle prove di traduzione delle sezioni A, B, C, D, G1 e G2 sarà assegnato, uno smartwatch TopTops GV18 Aplus

 

Non mancheranno, come da tradizione, premi in libri, diplomi e medaglie per i primi classificati.

Cerimonia di Premiazione domenica 29 maggio 2016, con inizio alle 16.00 circa nella Sala del Durantino (Terzo Piano della Rocca Malatestiana di Mondaino, Piazza Maggiore). In mattinata, con inizio alle ore 10.30 presso il Teatro Dimora (Via Arboreto), si terranno le prove teatrali del Certamen Comicum.

La cerimonia di premiazione si concluderà, come da tradizione, con la merenda rustica offerta dal Lions Club di Cattolica (Distretto 108/A).

Traduzione dalla Lingua Greca

Le iscrizioni alle sezioni di concorso sono limitate al numero massimo di 25 per ciascuna.

Le prove si svolgeranno domenica 10 aprile p.v. con inizio alle ore 9.30 (inizio della procedure di riconoscimento, ore 9.00) pertanto gli studenti, se lo desiderano, partecipare alle prove di traduzione dal latino delle sezioni A eB che si terranno nel pomeriggio dello stesso giorno a partire dalle ore 15.00 (inizio della procedura di riconoscimento, ore 14.30).

In seguito vengono riepilogati gli studenti iscritti, a oggi, alle prove di traduzione (Sez. G1 e G2). Il termine per le iscrizioni, a cura degli Istituti di appartenenza nelle modalità indicate nel Bando e Regolamenti, è fissato alla data del 2 aprile 2015.

Iscritti alla sezione G1 (III e IV anno)

 

CognomeNomeIstitutoCittà
Anselmo  Eleonora Vittorio Alfieri Asti

Balianti

Sofia Dante Alighieri Ravenna
Mazzotti Ilaria Dante Alighieri Ravenna
Greco Tancredi Dante Alighieri Ravenna
Matteucci Michele Dante Alighieri Ravenna
Manetti Isabella Dante Alighieri Ravenna
Fantini Giovanni Dante Alighieri Ravenna
Vinceti Beatrice Ariosto-Spallanzani Reggio Emilia
Scaletti Ilaria Ariosto-Spallanzani Reggio Emilia
Cuni Fabio V. Monti Cesena
Curri Melissa V. Monti Cesena
Lombardi Matteo Vittorio Emanuele II Jesi
Tisba Arianna Vittorio Emanuele II Jesi
Morosetti Sara Vittorio Emanuele II Jesi
Latini Federica Vittorio Emanuele II Jesi
Montali Chiara Vittorio Emanuele II Jesi
Capriolo Vanessa Vittorio Emanuele II Jesi
Cicatelli Martina Vittorio Emanuele II Jesi
Branchesi Giacomo T. Mamiani Pesaro
Ugolini Luca T. Mamiani Pesaro
Ammirabile Federico Torricelli-Ballardini Faenza
Masini Isabella G. Cesare - L. Valgimigli Rimini
Partisani Laura G. Cesare - L. Valgimigli Rimini
Ronchi Elena G. Cesare - L. Valgimigli Rimini
Tonti  Chiara G. Cesare - L. Valgimigli Rimini
Bronzi Giulia G. Leopardi Macerata
Clementoni Agnese G. Leopardi Macerata
Lambertucci Serena G. Leopardi Macerata
Lazetera Edoardo G. Leopardi Macerata
Mangiaterra Joanna G. Leopardi Macerata
Moriconi Veronica G. Leopardi Macerata
Nardi Giulia G. Leopardi Macerata
Casulli Giuia L. Galvani Bologna
Cavina Eugenio L. Galvani Bologna
Colangeli Francesca L. Galvani Bologna
Gioffré Federica L. Galvani Bologna
Marchetti Sofia L. Galvani Bologna
Nannini Bianca L. Galvani Bologna
Pirini Giulia L. Galvani Bologna
Polastri Ottavia L. Galvani Bologna
Scalera Mariella L. Galvani Bologna
Sciscoco Fabrizio L. Galvani Bologna
Taxis di Bordonia e Valnigra Cesare L. Galvani Bologna
Visani Antonio L. Galvani Bologna
Vitellaro Simone L. Galvani Bologna
Gentilini Devin Rambaldi - Valeriani Imola (BO)
Pelliconi Andrea Rambaldi - Valeriani  

Iscritti: 47 - Iscrizioni CHIUSE

 

Iscritti alla sezione G2 (V anno)

CognomeNomeIstitutoCitta
Corucci Maria Chiara La Nuova Scuola Pesaro
Morselli Maria Chiara L. Galvani Bologna
Acerbi Chiara G. D. Romagnosi Parma
Bergonzi Benedetta G. D. Romagnosi Parma
Magnani Giorgio G. D. Romagnosi Parma
Vescovi Marianna G. D. Romagnosi Parma
Galli Beatrice G. Cesare - L. Valgimigli Rimini
Magarotto Francesca G. Cesare - L. Valgimigli Rimini
Vernocchi Filippo G. Cesare - L. Valgimigli Rimini
De Carolis Agnese G. Leopardi Macerata
Farina francesca T. Mamiani Pesaro

Iscritti: 11 - Iscrizioni CHIUSE

 

Latinus Ludus XXVIII Edizione | 10 aprile - 29 maggio 2016

Benvenuti nel portale web del Latinus Ludus, concorso di traduzione dalla lingua latina dedicato alla figura del sacerdote mondainese Don Sebastiano Sanchini, precettore del giovane Giacomo Leopardi.

Il portale nasce sia per le "esigenze istituzionali" del concorso, organizzato dal Comune di Mondaino (RN) e dal Lions Club Cattolica e la collaborazione dell'associazione culturale L'Arboreto, sia per offrire uno spazio di incontro e confronto sulle tematiche legate alla cultura classica.

Le prove di traduzione si sono tenute a Mondaino domenica 10 aprile 2016

I risultati delle prove di traduzione saranno comunicati direttamente agli istituti degli studenti premiati a partire da lunedì 24 maggio 2016 in luogo della data, precedentemente comunicata, di sabato 21 maggio 2016.

La cerimonia di premiazione, preceduta dal Certamen Comicum, si terrà il prossimo 29 maggio 2016 nella Sala del Durantino (Rocca Malatestiana di Mondaino) con inizio alle ore 16.00, circa. Il tutto si concluderà con la tradizionale merenda rustica offerta a tutti i partecipani dal Lions Club Cattolica.

Il portale sarà aggiornato tempestivamente con le comunicazioni del caso. Continuate a seguirci !